Žádost o API pro přístup k POI.cz

Průvodce žádostí - Krok 1 ze 4

Údaje k vytvoření účtu na poi.cz

Takto se budete přihlašovat
Heslo pro přístup k poi.cz.
Musí se shodovat s předešlým zadáním
Platný email pro komunikaci

Podrobnosti o žadateli


Telefon pište ve tvaru +420123456789
URL ve tvaru: www.poi.cz (bez http://)

Sídlo

Ulice (sídlo)
Ulice (sídlo)
Budova (doplňkové info v případě potřeby)
Areál (doplňkové info v případě potřeby)
Pošta (doplňkové info v případě potřeby)
Město (sídlo)
PSČ (sídlo)

Poštovní (doručovací) adresa

Ulice (doručovací)
Ulice (doručovací)
Budova (doplňkové info v případě potřeby)
Areál (doplňkové info v případě potřeby)
Pošta (doplňkové info v případě potřeby)
Město (doručovací)
PSČ (doručovací)

Poskytněte nám informace o Vašem prvním projektu (aplikaci)

Interní název (pro případ, že budete mít více projektů v rámci API poi.cz)
Popište co nejpodrobněji způsob využití našich dat v rámci Vašeho projektu

Podmínky pro schválení

1. Body POI poskytnuté v rámci API jsou stále majetkem poi.cz

Veškerá data poskytnutá v rámci API jakož i volně stažená z www.poi.cz jsou stále majetkem poi.cz resp. provozovatele portálu poi.cz

2. Body POI nesmí být prodány ani poskytnuty třetí straně

Žadatel o API potvrzuje, že data budou využita pouze v rámci aplikace, kterou sám vyvíjí. Je li aplikace vyvíjena pro třetí stranu, žadatel toto uvede v rámci doplňkových informací u projektu.

3. Body POI nesmí být dále volně šířeny

Všechna data poskytnutá v rámci API nesmí být volně šířena ani nabízena ke stažení a to ani za úplatu. Tímto se rozumí zejména zákaz využití dat z poi.cz pro tvorbu konkurenčního portálu s daty popř. umísťování dat volně ke stažení na internet nebo jejich rozesílání mailem.

4. POI.cz bude uváděno jako dodavatel dat

V zařízení (programu či aplikaci), kde jsou data z poi.cz zobrazena uživateli, musí být informace: "Data poskytuje poi.cz" s aktivním prolinkem na http://www.poi.cz bez "nofollow" parametru. V případě mapové aplikace bude tato informace souhrně uvedena pod mapou resp. na obrazovce poblíž mapy. V případě detailu POI, tedy prohlížení informací o POI bude tento text/link rovněž uveden.

5. Změny a úpravy vztahující se k POI budou zpětně šířeny na poi.cz

V případě, že bude umožněno v aplikaci přidávat další body POI (místa i firmy), hodnotit stávající POI nebo upravovat či aktualizovat jakékoliv údaje týkající se POI, budou tyto změny šířeny zpět na poi.cz prostředky, které poi.cz poskytne a popíše.

6. Zneplatnění přístupu k API

V případě hrubého porušení těchto podmínek bude o tomto subjekt využívající data z poi.cz informován emailem, který uvedl při registraci. Pokud nedojde k nápravě situace, bude zneplatněn klíč k API a API přestane být funkční. Od tohoto okamžiku má subjekt povinnost přestat využívat data z poi.cz a zamezit jejich dalšímu využívání v rámci své aplikace.

7. Případné sankce

Žadatel o API rozumí, že tato žádost je brána jako smluvní ujednání mezi subjektem žádajícím o přístup k API a subjektem provozujícím poi.cz a že poi.cz není nekomerční popř. neformální subjekt. Data z poi.cz jsou brána jako zboží, které je v určitých případech zpoplatněno. V případě porušení výše uvedených pravidel bude škoda způsobená provozovateli poi.cz vymáhána soudní cestou.

Potvrzení

Nesprávné, zkuste to prosím znovu

Vložte slova z obrázku Vložte čísla, která slyšíte