Kontaktovat správce kategorie Bankomaty Erste Bank EU mimo ČR přes Soukromou Zprávu.