Kontaktovat správce kategorie Vnitrostátní letiště přes Soukromou Zprávu.