Kontaktovat správce kategorie Hrady CZ přes Soukromou Zprávu.