Kontaktovat správce kategorie Motokáry přes Soukromou Zprávu.