Kontaktovat správce kategorie Zdravotní pojišťovna VOZP přes Soukromou Zprávu.