Kontaktovat správce kategorie Menzy Univerzity Karlovy přes Soukromou Zprávu.