Kontaktovat správce kategorie Zaměstnanecká pojišťovna Škoda přes Soukromou Zprávu.