Kontaktovat správce kategorie KiK Textil Discount CZ přes Soukromou Zprávu.